Oddíly střediska Ichthys

42. oddíl Fénix

www.42fenix.skauting.cz
Stejně jako bájný tvor Fénix povstal z popela, tak jsme i my obnovily svoji činnost jakožto dívčí křesťanský oddíl. Scházíme se pravidelně každý týden, jednou za dva měsíce připravujeme víkendovou akci a v létě jezdíme na stanový tábor do krásné přírody u říčky Úhlavky. Většinu akcí pořádáme společně s 43. oddílem Pardi, s nímž již několik let úzce spolupracujeme. Nejsme sice velký oddíl, ale o to osobnější máme vztahy a tvoříme skvělou partu. Rády přijímáme nové členky v průběhu celého roku.

43. oddíl Pardi

www.pardi.skauting.cz
Náš oddíl, fungující od roku 1990, sdružuje kluky od 6 let. Sídlíme v klubovně na Jiráskově náměstí, kde také máme pravidelné družinové schůzky. Každý měsíc jezdíme na výpravy mimo město a v létě na tábor (spolu se 42. oddílem). Mezi naše oblíbené náplně programu patří např. sportovní aktivity, bojové hry v přírodě, tvůrčí činnosti, noční hry atd. Při tom všem se držíme skautských zákonů a vedeme členy k ohleduplnosti vůči lidem i přírodě. Snažíme se, aby se děti naučily orientovat v dnešním světě, byly samostatné, ale přitom neopomenuly křesťanské hodnoty.

44. oddíl Sagitta

Manětínský skautský oddíl, jehož počátky sahají do roku 1989. Článek Sagitty lze nalézt v odkazu aktuality.

45. oddíl Poutníci

www.poutnici-plzen.skauting.cz
Jsme koedukovaný oddíl a fungujeme již od roku 1999 při farnosti Plzeň – Severní předměstí. Od té doby se naše řady rozrostly na téměř 100 skautů a skautek. Scházíme se jednou týdně v klubovně, kde starší členové tvoří zajímavý program pro ty mladší. Také se společně všichni setkáváme na oddílových výpravách, nebo čtrnáctidenním letním táboře v přírodě a dalších akcích jako jsou: sjíždění českých řek, slavení Silvestra, cyklistické akce s německými skauty, … Naším cílem je nejen smysluplně využít volný čas dětí, ale především vychovávat dobré skauty, kteří budou připraveni pro budoucí život.

46. oddíl Kavalíři

Skautský oddíl při sboru Českobratrské církve evangelické. Článek najdete v sekci aktuality.

40. klub Oldskautů

Oddíl, který ve středisku sdružuje dospělé skauty a skautky a který se v současné době zaměřuje i na pořádání skautských akcí pro rodiny a příznivce skautingu.

Z historie

Za více než dvacetiletou historii byly součástí střediska také další oddíly, které z různých důvodů zanikly nebo se sloučily s jinými oddíly.

 • 41. oddíl skautů Fratelli (1990-2011)
 • 42. oddíl skautek Lucie (1990-2011)
 • 46. roverský kmen Camelot (2004-2006)
 • 44. oddíl skautek z Tlučné (1995-1997)
 • 47. oddíl z Konstantinových Lázní (1993-1995)
 • 45. oddíl z Chrástu (1991-1993)
 • 46. oddíl Adventistů sedmého dne (1990)

V současné době středisko ICHTHYS sdružuje šest oddílů, z toho pět dětských a jeden kmen dospělých, s klubovnami na Jiráskově náměstí, v Bolevci v Komenského ulici, na Manětínské faře a v kostelním suterénu českobratrského evangelického sboru u Jižního nádraží.


 • Frysbí turnaj o pizzu Frysbí turnaj o pizzu
  Skauti ze 45. oddílu Poutníci navazují na předešlé ročníky a organizují "Frysbí turnaj o pizzu". Jedná se o akce kde se mezi sebou utkají skautské týmy ve frisbee. Datum: 4. 4....
 • Oslava 30 let střediska Oslava 30 let střediska
  Chceme pozvat všechny současné i bývalé členy a jejich rodinné příslušníky na výroční výpravu u příležitosti oslav 30 let našeho skautského střediska ICHTHYS Plzeň. Je to jedinečná...
 • Betlémské světlo 2019 Betlémské světlo 2019
  “ Snahou každého světla je prozářit tmu…”   Jako každoročně, i letos vám skauti ze střediska ICHTHYS přivezou Betlémské světlo. Sobotní cesta plamínku rychlíkem Rožmberk (R...
Sdílet na Facebooku RSS kanál